discovered-gunpowder_e54fb719a37973c6

Pušný prach

Pušný prach Klasický čierny strelný prach má zo všetkých bežných výbušnín najnižšiu detonačnú rýchlosť, ktorá je blízka rýchlosti zvuku. Zároveň