Balistika

Balistika

Je veda o pohybe strely. Rozlišujeme vnútornú balistiku (pohyb strely v hlavni až do jej opustenia),.  Prechodná balistika, t.j. dodatočný účinok prachových plynov na strelu po opustení ústia hlavne. Poznáme vonkajšiu balistiku, ktorá je pre poľovnícke strelectvo najdôležitejšia a zaoberá sa pohybom strely mimo hlavne. Od tejto chvíle na ňu pôsobia vonkajšie sily okolitého prostredia a to najmä, odpor vzduchu, gravitácia, vietor, dážď, čím je dráha letu strely väčšia tým viac tieto podmienkyna na strelu vplývajú.

V okamihu, ked´ strela opustí hlaveň, hovoríme o výstrele. Dej, ktorý sa odohráva v hlavni pred výstrelom, sa nazýva vývin výstrelu a skladá sa z troch časových úsekov: zapálenie prachovej náplne, jej horením vznikajú rozpínavé plyny. Prvý impulz na výstrel je stlačenie spúšte, čím sa uvoľní úderník, jeho nárazom na zápalku sa zapáli zápalná zložka, vznikne plameň s vysokou teplotou, ktorý zapáli prachovú náplň. V okamihu, ked´ sa dá strelu do pohybu, končí sa fáza zápalu a začína sa vlastné horenie prachovej náplne. Od tohto okamihu až do zhorenia prachovej náplne pôsobí  na strelu veľký tlak a jej rýchlosť sa prudko zvyšuje.

V ústí hlavne je rýchlosť strely najväčšia – úsťová rýchlosť . Guľová strela sa pri prechode hlavňou zarezáva do drážok, pričom vzniká rotačný pohyb okolo pozdĺžnej osi, ktorý trvá aj po opustení hlavne, a tým zabezpečuje strele stabilizáciu. Sila plynov, ktorá dáva strele rýchlosť, pôsobí cez dno nábojnice na zbraň opačným smerom k ramenu strelca. Tento pohyb zbrane sa nazýva spätný náraz.  Prachové plyny, ktoré unikajú z ústia hlavne, svojím reaktívnym účinkom spätný náraz ešte zväčšujú.  Túto časť môžme zmierniť použitím vhodnej úsťovej brzdy. Preto je veľmi dôležité, ako si strelec zbraň zalící.

Pri chybnom zalícení si môže strelec poraniť rameno  a pri použití puškohľadu je možné poranenia oka. Výrobcovia pri danom strelive uvádzajú údaje o správaní sa strely ako aj jej účinku pri dopade na cieľ. Je to jedno z kritérií pri výbere a nákupe zbrane.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.