Výkon poľovníckych nábojov z pohľadu legislatívy.

naboje

Výkon poľovníckych nábojov z pohľadu legislatívy.

U nás sa bežne používajú kalibre od 5,6mm až po 9,3mm, s rýchlosťami strely pri ústi hlavne 450 až 1100m/s. Dopadová energia a teda účinok strely na poľovnú zver by mal byť taký, aby zver sa po zasiahnutí netrápila a uhynula v kratkom čase. Výberom kalibrov a vhodným použitím rôznych druhov striel sa snažíme vyhnúť rozsiahlému poškodeniu zveriny. Aby sa predišlo komplikáciam, je v mnohých štátoch určená minimálna hodnota energie strely v Jouloch na 100metroch . Niektoré údaje možno už neplatia a poskytujú len informatívny charakter.

  • Nemecko: srnčia zver, energia 1000 J /100metrov , ostatná zver 2000 J /100metrov, minimálny kaliber pri love jeleňov je 6,5mm a 9gr strela.
  • Dánsko: srnčia zver, energia 800 J / 100metrov, a minimálna hmotnosť strely 3,2 gramov, jelenia zver energia 2000 J /100m.
  • Luxembursko: srnčia zver, energia 980 J /100m, ostatná zver, energia 2200 J/100m, a minimálny kaliber 6.5mm.
  • Fínsko: srnčia zver, energia 800 J/100m, jelen a čierna zver, energia 2000 J/100m, los a medveď 2700 J/100m, alebo strela s minimálnou hmotnosťou 10gr.
  • Švédsko: srnec, energia 800 J/100m, je tu ešte stále povolené loviť zver brokovnicou s hromadnou strelou tzv. srnčie broky. ostatná lovná zver, energia 2000 J/100m.
  • Maďarsko: srnec, energia 1000 J/100m, ostatná zver, energia 2500 J/100m.
  • Poľsko: srnec, energia 1000 J/100m, ostatná zver, energia 2000 J/100m, min. kaliber 6.5mm.

Vzhľadom na horeuvedené sa nám javí energia 1000 J/100m, ako postačujúca pre lov srnčej zveri, dvojnásobok na 100m, na ostatnú zver tiež za dostatočný. Pri love napríklad veľkej päťky v Afrike je na sprievodcovi akú zbraň dovolí použiť lovcovi v záujme bezpečnosti a prežitia lovcov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.