Balistická ochrana

Balistická ochrana

 

Pri mnohých diskusiách sa k úrovni balistickej ochrany a protičrepinové ochrany diskutujúci mnoho nevyjadrujú. Odbije sa to tým, že vesta má „trojáčkový balistiku“ a „štvorkové pláty“. Problém je v tom, že mnoho diskutujúcich ani netuší, o čom sa hovorí.

Ak teda má vesta v základnom prevedení len s mäkkou balistickou vložkou úroveň IIIA, znamená to, že táto vesta by mala zadržať na vzdialenosť 5 m celoplastová strelu v kalibru 9 × 19mm o rýchlosti 436 m / sa alebo poloplášťovou strelu s expanznej dutinou v kalibru. 44 Magnum o rýchlosti 436 m / s.

Ak hovoríme o „štvorkových“ plátoch, tak má dotyčný asi na mysli pláty podľa rovnakej normy, ktoré majú na 15 m zadržať priebojnú strelu .30-06 Springfield. V oboch prípadoch je nutné zdôrazniť, že toto zastavenie prebieha v oblasti minimálne 76 mm od okraja, takže táto úroveň ochrany nie je poskytovaná po celej ploche mäkké balistické vložky.

Rovnako je potrebné spomenúť, že maximálna hĺbka odtlačku pri priehybe vesty po zásahu je 44 mm. Pri posudzovaní plátov z hľadiska balistickej odolnosti sú potom dôležité ešte dva údaje – koľko zásahov z danej kalibru plát znesie a či je plát určený aj pre samostatné použitie.

Použitia bežného plátu bez mäkké balistické vložky je totiž hazardovanie so životom. Pláty pre samostatné použitie bez mäkké balistické vložky majú na vnútornej strane konštrukciu, ktorá bráni úlomkom rozbíjajúceho sa plátu, aby zranili užívateľa.

U bežného plátu sa počíta s tým, že túto funkciu plní mäkká balistická vložka. Pláty pre samostatné použitie sú určené predovšetkým pre použitie v nosičoch plátov, pretože použitie bežných plátov je u viest s mäkkou balistickou vložkou úsporou v hmotnosti a aj v cene.

Toto sú absolútne zásadné údaje, ktoré by mal každý užívateľ balistickej ochrany poznať a mať predstavu o tom v akých miestach je ako chránený. Podľa uvedenej normy je používateľ chránený iba balistický. Uvedená norma vôbec nerieši protičrepinú ochranu, ktorá je pre vojakov nemenej dôležitá, pretože sa črepinami granátu, hlavice RPG, IED atď. Sa stretne asi častejšie, než Talibanca s revolverom v kalibri .44 Magnum.

Ďalej je potrebné pamätať, že proti puškovému munícií  je užívateľ plne chránený len v mieste plátu a to ešte vo vzdialenosti min 76 mm od okraja!                  Je síce možné, že plát zadrží puškové strelu i bližšie k okraju, ale to už žiadny výrobca negarantuje.

Protičrepinovka automatická nie je.

V našich ozbrojených zložkách a medzi záujemcami o vojenstva sa tak nejako vžilo, že balistická vesta rieši automaticky ako balistickú, tak protistrepinovou ochranu. Nie je to úplne pravda. Záleží totiž na mäkej balistické vložke.

Jednoducho riešené, tieto normy rieši riziká zo strany palných zbraní, ktoré na tamojší policajtov vytiahnu ich domáci gauneri.  Tieto normy sa stali určitým etalónom, ale ich používanie pre balistickú ochranu pre vojenské účely je s otáznikom.

Čo sa týka normy proti črepinovej ochrany, tak tá zaisťuje vykonanie testov kalibrovaných črepinami v definovaných rýchlostiach a na definovanú vzdialenosť. Ak má balistická vesta zaisťovať ochranu aj proti črepinám, tak by mala prejsť skúškou podľa tejto normy, pretože spomínané normy iné normy toto vôbec neriešia. Podľa informácií k veste , by táto vesta mala byť hodnotená aj z hľadiska protistřepinové ochrany.

Bočná balistická ochrana

Veľmi často sa v prípade balistickej ochrany rieši jej hmotnosť. Podľa typu použitých materiálov, ako u mäkké balistické vložky, tak u plátov môže dôjsť k veľkým rozdielom. Jedným z prvkov, ktorý jednoznačne zvyšuje hmotnosť vesty sú bočné balistické plasty.  Rad ozbrojených zložiek je v minulosti vôbec neobjednával s tým, že je vojaci rovnako nebudú nosiť. Problém tu však je.

Už počas nasadenia amerických síl v Iraku si začali rodičia amerických vojakov sťažovať, že ich synovia boli zabití alebo zranení kvôli zlej balistickej ochrany. Nejde ani tak o to, že by dodávateľ porušoval normy, ale ide o to, že povstalci veľmi rýchlo zistili, že americkí vojaci majú pláty, a teda miesto chránené pred puškové muníciou len z prednej a zadnej strany.

Začali sa preto zameriavať na streľbu na amerických vojakov z boku, kde mali vojaci iba mäkkú balistickú vložku. Výsledky boli ohromné ​​a mnoho amerických vojakov si pripadalo ako terč na jarmočné strelnici.

Vzápätí preto americkej ozbrojené zložky a to ako US Army, tak US Marines Corps zaviedli bočné balistické pláty. Tie sú dnes súčasťou každej štandardnej americkej vesty a alebo nosiče plátov. Bola tu aj snaha, že by boli pláty na každej strane dva, jeden v chráničmi paže a druhý v podpazuší, ale zostal nakoniec len ten v podpazuší.

Je úplne jasné, že pláty na pažiach majú síce logiku z hľadiska pozície srdca, ale taká balistická ochrana sa už nedá nosiť. Bol preto prijatý určitý kompromis a je snahou podpazušné balistické pláty čo najviac zdvíhať, ale len tak aby nebola obmedzený voľný pohyb pažami.

Je jasné, že bočné bočné balistické pláty nie sú určené pre všetky typy plnených úloh a pre všetky funkcie v armáde. Pre určité typy jednotiek pre konkrétne typy operácií sú však veľmi dôležité. Možnosť ich dodatočného pripevnenia alebo sňatí je tak dobrou voľbou.

Foto: Situačný nákres balistickej ochrany ľudského torza – modrá plocha zobrazuje chránenú oblasť mäkkou balistickú vložkou tj. Ochrana proti pistolovému strelive a tiež protistřepinová ochrana. Šedá zóna je plný rozmer plátu a oranžová zóna je garantovaná oblasť ochrany proti puškovému strelive. Červený ovál zobrazuje oblasť srdca. Pri bočnom pohľade je jasne videl oblasť ochrany podpažním plátom, ktorý chráni bočné oblasť brucha a tam umiestnené dôležité orgány, a tiež oblasť, ktorá by bola chránená samostatným plátom na paži. Pokiaľ nie sú pláty použité nie je bok proti účinkom puškového streliva vôbec chránený.

 

obrazok

 

Vesta podľa novej normy musí zastaviť jedovatejšie strelivo, než podľa normy predchádzajúce a to s rovnakým maximálnym priehybom, takže dochádza k použitie inej skladby pri zachovaní hmotnosti vesty a alebo na zvýšenie počtu vrstiev štandardných materiálov a tým pádom aj k nárastu hmotnosti.

Čo je ďalej dôležité, tak do normy boli zavedené aj životnosť, testy a skúša sa vesty nové, ako vesty umelo „zostarnuté“. Rovnako je pridaná skúška ponorenie vesty. Predtým stačilo postriekať vestu vodou, ale to bolo preukázané ako nedostatočné a dnes sa vesta ponára, aby sa ukázali možné chyby vo vodotesnom obale mäkké balistické vložky prípadne v paneli.

Bol tiež navýšený počet zadržaných striel u panelov a došlo k nárastu počtu vzoriek, takže certifikácia podľa novej normy je extrémne finančne náročná.

To, že do vesty niekto vystrelí z pištole v kalibru .357 SIG ešte neznamená, že vesta zodpovedá tejto norme!

Z hľadiska balistiky obsahuje celý rad úrovňou ochrany proti hrozbám z rôznych zbraní., východnej“ ráže, s ktorými je možné sa stretnúť. Je to výhodou pre policajtov, tak pre vojakov, ktorí asi častejšie narazí na protivníka so zbraňami v kalibru 7,62 x 39 mm (napr. AK-47 a jeho klony) než so zbraňami v kalibru 7,62 × 51 mm NATO.

Ochrana proti priepichu 

Tu je potrebné uviesť, že mäkká balistická vložka je určená pre zadržanie strely z palné zbrane, prípadne črepiny, ale konštrukčne nedokáže zadržať hrot noža, kopije či šípu. Je to pôsobenie iného telesa a iným spôsobom.

Preto tam, kde hrozí, že užívateľ môže byť s vysokou pravdepodobnosťou konfrontovaný s podobnou zbraňou, je vhodné použiť doplnkovou vložku proti průpichu. Na vojenské použitie je však tento typ ochrany len zbytočnou záťažou. Je nutné si uvedomiť, že pomerne účinnú ochranu proti priepichu poskytuje balistický plát a pravdepodobnosť, že sa dostane vojak do súboja na bajonety alebo útočné nože, je pri dnešnom spôsobe vedenia boja pomerne malá.

Na svete je iba niekoľko výrobcov vlákien a tkanín vhodných pre výrobu balistickej ochrany. Od nich nakupujú potom prakticky všetci výrobcovia balistických viest.

Každý výrobca balistickej tkaniny udáva odporúčané vrstvenie tej konkrétnej balistickej tkaniny. Výrobca balistickej vesty tkaninu nakúpi, nareže ju na zodpovedajúce rozmery, navrství, zaistí prešitím (čo má mimochodom na balistické vlastnosti významný vplyv) a uzavrie do vodonepropustného obalu.

Hotovú balistickú vložku si potom nechá v akreditovanom laboratóriu vyskúšať. Výrobcovia balistický viest teda ovplyvňujú tvar vesty, zloženie jednotlivých vrstiev a prešitie.

Druhou kapitolou je navrhnutie obalu teda, toho, čo v skutočnosti vidíme, pretože vložky sú uzavreté vo vnútri. Konštrukcia obalu je potom plne v gescii výrobcu vesty. Tu je tiež dôležité zloženie jednotlivých vrstiev, ktoré majú roznášať sily pri zásahu, eliminácia nevhodných švov a pevných prvkov na vnútornej strane vesty, ktoré by pri zásahu do vesty mohli spôsobovať zranenia.

Z toho dôvodu sa presne volí pozície vnútorných švov, použitie praciek a zipsov na vnútornej strane vesty by malo byť absolútne tabu, pretože tieto prvky spôsobujú sekundárne zranenia pri priehybe vesty po zásahu.                                    S otáznikom je použitie kovových prvkov ako na vnútornej i na vonkajšej strane vesty, kedy by po zásahu mohlo dôjsť k fragmentácii zranenia užívateľa. To všetko však ovplyvňuje už sám výrobca vesty.

Životnosť vesty

Všeobecná požiadavka na životnosť balistické vesty a najmä balistických vložiek a plátov je päť rokov a prípadne ďalších päť rokov, ak bola vesta predchádzajúcom období skladovaná v zodpovedajúcich podmienkach.

Ak bola vesta už päť rokov používaná, tak povolenie ďalšieho použitia bez vykonaných skúšok je veľmi riskantné, pretože balistické materiály vo vestách degradujú a päť rokov stará vesta už nemusí zadržať rovnakú strelu, ako vesta nová.

Predĺženie životnosti u skladovaných viest je vcelku logické. Ak boli uložené správne, tak ešte nemohlo dôjsť k zásadným zmenám v charakteristikách balistického materiálu. Čo však neplatí pri tom, keď je vesta používaná. Zvlášť nadšenci, ktorí si kúpia cez internet použitú vestu, by mali vedieť, že takáto vesta je hlavne pre oko a nie pre skutočnú ochranu.

Všeobecne platí, že všetky plastové a gumové výrobky vekom strácajú svoje vlastnosti a zvyčajne krehnú. U balistických materiálov je to veľmi podobné. Pokiaľ sa nejedná o oceľové alebo titánové pláty, tak u všetkých balistických vložiek a plátov sa s vekom zhoršujú vlastnosti.

Dôležité je spomenúť aj poškodenie obalu mäkké balistické vložky alebo plátu. Pokiaľ dôjde k poškodeniu obalu, tak s vysokou pravdepodobnosťou je nutné balistickú vložku vyradiť. Oprava je sporná, pretože sa musí doložiť, že samotný balistický materiál nebol poškodený. Ak teda dôjde k prepichnutiu vesty neopatrnosťou alebo v boji, je nutné si balistickú vložku vymeniť.

Nemenej dôležité je tiež dbať na správne zaobchádzanie s plátmi. Keramické pláty sú obvykle krehké a pri páde na pevnú podložku môže dôjsť k ich poškodeniu. Je asi logické, že prasknutý plát svojho užívateľa nechráni.

Výrobcovia plátov preto odporúčajú vykonávať pred prvým použitím a tiež periodicky skúšku stlačením a krútením panelu v rukách. Ak sa začnú ozývať zvuky ako škrabanie či vŕzganie, tak je panel poškodený a nesmie sa používať. Každý by sa o pláty mal dobre starať, pretože na nich môže závisieť jeho život.

Samostatnou otázkou je životnosť samotného obalu vesty. Podľa intenzity použitia a tiež miesta použitia sa môžeme stretnúť s tým, že niekedy obal vyzerá po piatich rokoch ako nový a alebo je po niekoľkých rotáciách v Afganistane dotrhané a ošúchaný skoro na nepoznanie.

Cieľom balistickej ochrany je deformovať guľku tak, aby sa jej kinetická energia rozprestrela robiť čo najväčšie plochý, Tim zabránila jej prieniku . Ako ste si iste všimli, hrdinovia akčných filmu Už Nie sú čo bývali. Taký Bruce Willis dokázal s niekoľkými guľkami v tele, skákať, piť pivo i šplhať po mrakodrapoch bojavat na krídle štartujúceho lietadla, teraz hrdinovia balistickú ochranu používajú, napríklad Keanu Reeves .inak by bol z boja vyrasený.  Bohužiaľ.

Taká vesta je celkom jednoduchý výrobok, sklada sa väčšinou z troch časti:

1. Vesty ušité z odolného materiálu (väčšinou nylon) s rozličnýmy vreckami, v roznych štýloch farbách atď.

2. Vlastná balistická ochrana (Kevlar Alebo Twaron)

3. Nepremokavé vrecko na balistickú ochranu (100% nylon Alebo Cordura)

Stupne  I, IIA A II SÚ určené na každodenné nosenie podľa modelu sa dajú nosiť aj pod  uniformou alebo oblekom. Stupne  IIIA Vyššie sú vesty určené hlavne špeciálnym jednotkám alebo armáde vzhľadom k váhe. Vesta úroveň IIIA váži cca 5 kg.  Balistická ochrana sa samozrejme dá ešte zvýšiť vložením „keramických plátov“ do špeciálnych vreciek na prednej a zadnej strane vesty. Ako je zrejmé z názvu, niektoré platy sú keramické (Hlavne úroveň IV a špeciál, pre nižšie Stupné sa používajú polyetylénové), ktoré majú hrúbku cca 19mm Váhu cca 1,5 kg. Cerazone platy môžu vážiť až 3 Kg neprestrelite ich ani z Dragunov so spomínanou čínskou AP (brnenie piercing) 7,62mm.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.